Enric I. Canela

Una bona notícia és que avui el consell de Govern de la Generalitat ha aprovat destinar a la construcció del Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut (CTNS) de Reus una subvenció de 2.750.000 euros. Aquests diners serviran per a la cessió dels espais on s’ubicarà la Fundació (2.600.000 euros) i per a la posada en marxa de la pròpia Fundació (150.000 euros).El Centre està ubicat provisionalment a les instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili.

El patronat de la Fundació CTNS compta amb quatre patrons públics, ACC1Ó, la Universitat Rovira i Virgili, l’IRTA, l’Ajuntament de Reus, més 14 empreses del sector de l’alimentació i la salut.

L’objectiu del CTNS és reforçar la competitivitat de la indústria agroalimentària i estudia els efectes de l’alimentació sobre la salut de les persones i els animals. El CTNS impulsa el desenvolupament d’aliments funcionals (productes alimentaris amb propietats beneficioses per a la salut) i ingredients per nutrició animal, actuant en totes les etapes que condueixen a la seva implantació i en la qual estan involucrats els sectors agroalimentari i sanitari, a més de l’administració pública, que actua com a regulador. Té la voluntat de ser un referent en el seu àmbit i potenciar la innovació a les empreses de la indústria de nutrició humana i animal. Per això, potenciarà unitats mixtes d’investigació centres de recerca – empresa per adaptar el coneixement obtingut a les necessitats productives de les empreses del sector.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació