Enric I. Canela

He rebut aquest manifest que reprodueixo tot seguit.

MANIFEST UNITARI A FAVOR DEL CATALÀ A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Arran dels darrers esdeveniments i actituds del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra respecte la qüestió de la llengua a la universitat, la Comissió lingüística del Consell d’Estudiants de la UPF i l’Assemblea d’Estudiants, juntament amb les següents associacions que tenen implantació a la nostra universitat: Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) Estudiants en Acció (EeA), Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC), Plataforma Universitària pel Català (PUC) i Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), juntament amb les signatures dels seus representants al Claustre de la Universitat redactem el següent manifest:

– Denunciem l’incompliment parcial de l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) on s’estableix el requisit del coneixement del Nivell C de català, i critiquem el posicionament ambigu adoptat aquests últims mesos per part de la direcció de la Universitat.

– Alhora, pretenem fer notar el nostre desacord amb la no aplicació dels principis del Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM) a la nostra universitat, entre els quals es troba el coneixement de la llengua previ a la matriculació en la que s’imparteix cada assignatura, com també el gran desconeixement per part de tota la comunitat universitària del concepte de seguretat lingüística, i concretament, el de no estar discriminat en l’entrega de treballs en català o la impossibilitat de realitzar presentacions orals en llengua catalana.

– D’altra banda i de forma més general creiem que el procés d’internacionalització en que està immersa la Universitat Pompeu Fabra –la qual ha apostat clarament per l’anglès– no pot relegar el català a un paper residual .

Finalment, fer constar la nostra preocupació envers la situació en la que es troba la llengua catalana a la Universitat Pompeu Fabra, com també demanar al govern de la Universitat mesures concretes i efectives clarament a favor del català sortint de l’ambigüitat actual.

Barcelona, a 23 d’octubre de 2008

Comissió lingüística del Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF),
Assemblea d’Estudiants de la UPF (AEUPF)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP),
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Estudiants en Acció (EeA),
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC),
Plataforma Universitària pel Català (PUC) i
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació