- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Més exigència per als candidats a mestre

Enric I. Canela

El Punt publica [2] que el Departament d’Educació vol endurir l’accés a la carrera de magisteri. En una reunió que van celebrar la setmana passada els rectors de les universitats catalanes amb Ernest Maragall, el conseller d’Educació va proposar la necessitat d’instaurar una nova prova per accedir a la carrera de magisteri que seria obligatòria i es faria després d’aprovar la selectivitat. Segons Educació, aquest nou model d’accés a la professió serviria per «millorar la qualitat» i per apropar-se a sistemes educatius de gran prestigi a àmbit internacional com ara el finlandès. Magisteri va ser el curs passat la tercera carrera més demanada.

Ara s’accedeix amb una nota de selectivitat de cinc perquè hi ha més places que demanda.

David de las Heras [3] es felicitava per la proposat del conseller. Jo també, crec que cal començar a ser més exigent. La formació dels més joves mereix una especial consideració.