- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

A voltes amb el finançament de la universitat

Enric I. Canela

Abans he publicat una entrevista de Cristina Garmendia en un article que titulava . Cristina Garmendia diu que calen més recursos privats per a la universitat [2].

De fet la ministra de Ciencia e Innovación [3] (i 2 [4]) ja havia dit a primers d’octubre que el finançament de les universitats en funció dels reptes que tenen per al futur és absolutament insuficient i la millor manera de solucionar és reconèixer-ho. També que aquest dèficit de finançament de la universitat espanyola és degut a la gran mancança de la iniciativa privada, que es si situa a un nivell del 3%, és a dir, entre set i dotze punts per sota de la mitjana europea i 27 punts menys que la nord-americana.

No deia res de la insuficiència de finançament de l’Administració pública.