Enric I. Canela

Avui s’ha publicat Science, Tecnology and Industry Outlook 2008. De forma gratuïta es pot llegir un Resum de 9 pàgines i també un parell de pàgines dedicat a cada estat (Estat espanyol). Llàstima no tenir el document.

L’OCDE diu que tot i un fort creixement econòmic durant l’últim decenni, el creixement de la productivitat laboral ha estat modest. El PIB per hora treballada ha crescut un 0,9% anual entre 2001 and 2006, en comparació amb la mitjana de l’OCDE del 1,8%. L’informe també assenyala la reducció de la distància entre Espanya i la resta dels països desenvolupats pel que fa a la despesa en R+D. Des de l’any 2001 s’ha produït un dels increments més grans de la despesa pública en R+D en el conjunt de l’OCDE; s’ha passat d’un percentatge de despesa en R+D en relació amb el PIB del 0,91 % (2001) al 1,20% (2006). Està encara molt lluny del 1,76% mitjà de la Unió Europea i del 2,26% de l’OCDE. També que l’Estat espanyol és el país de l’OCDE amb més desgravacions fiscals per promoure l’R+D. I que haurien de continuar.

Cristina Garmendia se n’ha referit avui i també en parla La Vanguardia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació