- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El català sempre ven

Enric I. Canela

Els diaris espanyols tenen una gran preocupació sobre els diners que es dediquen a protegir i fomentar la llengua catalana. No veig gaire articles dedicats a parlar dels recursos que es dediquen a l’Instituto Cervantes.

Expansión publicava fa uns dies: El Govern eleva a 157 milions d’euros la despesa en foment del català [2]. Natyralment, quan aquests articles permeten comentaris, com és el cas, apareixen una sèrie d’individus que semblen clons de Jiménez Losantos.