Enric I. Canela

Al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2009 es pot consultar la presentació. En aquest document es pot veure:

Un increment a l’impuls a l’R+D+i en el marc del nou Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació de 126,4 milions d’euros (augment d’un 33,9%)

En el document es pot llegir 512,2 M€ per a R+D+i i 857,2 M€ per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions

·        Desplegament de la nova agència de suport a la innovació i a la internacionalització (ACC1Ó)

·        Elaboració del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2013

·        157,4 M€ en el programa d’R+D biomèdic i en ciències de la salut

·        143,2 M€ en el programa d’innovació

·        39,1 M€ en el programa d’R+D en ciència i tecnologia agroalimentària per millorar la competitivitat de les empreses del sector i consolidar l’activitat en tot el territori

·        Creació de noves unitats hospitalàries d’innovació

·        Desenvolupament del clúster tecnologia i dependència

·        Desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí – Institut Universitari UAB)

·        Procés d’acreditació de cinc Instituts d’investigació sanitària

·        Millora i impuls del desplegament i l’accessibilitat de les xarxes, telefonia mòbil, accés a Internet i serveis de telecomunicacions al territori

·        31,2 M€ per suport a les empreses de comunicació i desplegament de la TDT

Pel que fa a la universitat diu: 1.081,8 M€ per a educació universitària

·        Execució del Pla d’inversions universitàries 2007-2013 ( 99,64 M€)

·        Increment del 9,3% dels recursos destinats al Pla Serra i Húnter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,4M€)

·        Transformació de les universitats i titulacions universitàries per adaptar-les a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) (250 graus i 100 màsters)

·        Aprovació i desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya

Caldrà una anàlisi més detallada coneixent el detall que no hi apareix en els document que es poden consultar.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació