- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Eduacació de dretes?

Enric I. Canela

La Llei d’Educació de Catalunya segueix generant polèmica. Llegeixo una entrevista, molt llarga, amb Rosa Cañadell. Per a què us feu una idea del tarannà, la publica Rebelión i destaquen la frase: Un govern pretesament d’esquerres ha elaborat una llei totalment de dretes [2]. Comento la darrera pregunta de la llarga l’entrevista.

Amb la màxima brevetat possible, quins canvis creus que són urgents i, a més, possibles en l’ensenyament preuniversitari a Catalunya i Espanya per millorar l’escola pública?

Una aposta valent per ampliar i enfortir l’ensenyament públic i reduir els concerts a los centres privats. Un augment recursos (instal·lacions, nous centres, tecnologia, professorat, especialistes, etc.) En general i una discriminació positiva per aquells centres amb alumnat amb més necessitats: cal eliminar les escoles gueto amb una sobredosi de recursos humans i pedagògics. Una millor formació inicial als futurs mestres / as i professors de secundària i facilitats per a una formació contínua, amb un fort accent en la didàctica, les metodologies i la capacitat de gestionar els conflictes; una autonomia de centres basada en una organització democràtica i participativa que estimuli la innovació i el treball en equip. Una revisió dels currículums i els llibres de text. I una revalorització social i econòmica del treball dels i les docents.

No coincideixo en la majoria del que diu en les argumentacions de les preguntes anteriors. Respecte a aquesta, estic bàsicament d’acord i veig poques coses en la llei que ho impedeixin. Amb tot no crec que el que diu sigui suficient. Contra el que diu, és imprescindible una direcció forta i potenciar els incentius. L’organització democràtica i participativa no serveix per dirigir, especialment quan el nombre de persones és gran. No sé si això és de dretes, com diu ella, però és. Això no és obstacle per a què es treballi en equip, una cosa és escoltar, participar i l’altra decidir.

Un tema apart és el de la inversió necessària, crec que dins o fora de la llei ha d’haver una anàlisi dels recursos necessaris, Una llei sense memòria econòmica és paper mig mullat. La meitat de la tinta s’escorre i no es llegeix res.