- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El rector de la UPC i la comissionada per a Universitats i Recerca fan una dura crítica a com s’ha implantat el procés de Bolonya

Enric I. Canela

Toni Giró, rector de la UPCV, s’ha quedat descansat. Devia tenir ganes de dir-ho.

Al Esmorzar Feedback [2] ha dit:

La comissionada d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Blanca Palmada, va advertir que Bolonya sortirà molt bé en uns punts i no tan bé en altres. No hem de quedar decebuts si en alguns punts és millorable, perquè serà així. En aquest sentit, Palmada va reclamar que s’ha de posar d’acord en les estructures de grau i de màster.

El finançament universitari va ser un altre dels punts que la comissionada va citar quan va reivindicar que el mapa universitari català s’ha d’ajustar a les possibilitats econòmiques de Catalunya. Ha d’haver més recursos per a la reconversió a Bolonya, opinió que va sostenir també Giró: Estic preocupat perquè les universitats tindrem problemes de recursos, hem de pensar que fer un curs universitari a cost zero és una utopia.

Pel que fa al control de qualitat dels nous graus, Palmada va avisar que s’ha fet amb presses, tot i que han hagut diàlegs amb l’ANECA i l’AQU.

La comissionada va llançar una crítica a què tot es fa des de Madrid. Com es porta un país dirigit des d’una altra banda? Es fa des d’un govern que no té cap universitat, perquè totes són competències de les comunitats autònomes, això una pedra que no deixa caminar,

La comissionada va recomanar que Catalunya necessita visió de proximitat.

Directius del sector de l’ensenyament superior van apuntar les mancances idiomàtiques dels universitaris per integrar-se a l’empresa i van reclamar a la comissionada que es graduïn amb el nivell Proficiency d’anglès.