A Madrid van curts de diners


Enric I. Canela

Diu El País: La Comunitat de Madrid ha més de 65 milions d’euros en inversions a cinc universitats públiques: Complutense, Autònoma, Politècnica, Rei Joan Carles i Alcalá – la Universitat Carlos III no va facilitar dades. És la partida prevista per a 2008, és a dir, uns diners ja compromès (l’import total ascendeix a 120 milions) que s’ha convertit en factures per pagar. Però cap ha rebut un euro des de l’estiu per afrontar rehabilitacions i obres.

Pel que entenc són obres executades contra un pressupost legalment aprovat i en base a uns ingressos previsiblement certs. Tot correcte. Si no recordo malament, la Llei de Contractes del Sector Públic (article 200), les Administracions han de pagar a 60 dies després d’estendre la certificació de l’obra o part de l’obra executada i en de no fer-ho pagar els interessos corresponents i si passa de quatre mesos l’endarreriment les coses es compliquen. Justament s’intenta protegir als contractistes dels abusos del sector públic. La conclusió és que la Comunitat de Madrid no té diners, haurà estirat més el braç que la màniga. Com que no transfereix el que deu a les universitats aquestes no poden pagar, algú haurà de pagar els interessos i, al meu criteri, hauria de ser la Comunitat de Madrid. El problema és que segur implica una retallada en el que podran consignar en el pressupost 2009 per a inversions. Ho tenen malament.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació