- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Filologia Catalana, el problema de la demanda

Enric I. Canela

El Punt [2] publica un article en defensa de la Filologia Catalana. Acaba dient: Cal tornar a explicar que la llengua i la literatura catalanes si no s’estudien amb profunditat i mitjans als Països Catalans no s’hi estudien enlloc, i que les Generalitats i els governs corresponents hi haurien d’apostar de manera preferent, amb abundància de recursos, tal com fan amb molts altres estudis? Pensàvem que amb aquests governants no calia.

Complex problema. Un debat difícil. Quants alumnes justifiquen una titulació? És estratègica? També cal dignificar els estudis superiors.