Enric I. Canela

Avui l’OCDE ha publicat Economic Survey of Spain 2008. Al resum executiu podeu llegir

Per últim, el nombre de joves que abandonen l’educació a temps complet amb coneixements pobres és elevada, mentre que hi ha pocs treballadors amb coneixements intermedis de formació professional, que ofereixen un alt rendiment.

I recomana:

Aprofitar la contribució que el sistema educatiu pot fer augmentar a llarg termini el rendiment econòmic. El gran nombre d’alumnes amb fracàs escolar s’ha de reduir i fer la formació professional més atractiva. Els resultats de l’educació podrien ser plantejats a través de la millora del retiment de comptes i l’autonomia de les escoles. Millorar els mecanismes de finançament en l’educació terciària podria potenciar encara més la seva contribució a la millora de les condicions de vida.

Sempre ens diuen el mateix, no?

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació