Enric I. Canela

Llegia a Cordis la notícia Young people interested in science, but not in scientific careers. L’enquesta és d’interès per als que ens hi dediquem i ees pot llegir completa aquí.

Curiosament els joves mostren interès per la ciència però no els interessen les carreres d’aquest àmbit del coneixement.

Aquests resultats provenen d’una enquesta en la qual van participar 25.000 joves d’entre 15 i 25 anys d’edat dels 27 estats membres de la Unió Europea. Aquests joves van respondre a una sèrie de preguntes relatives al seu interès per les notícies en general i els temes de ciència i tecnologia en particular. Així van donar el seu punt de vista sobre la recerca i els científics; sobre el seu grau de coneixement de certes innovacions científiques; sobre la seva opinió sobre els riscos per la salut que s’associen a certs factors i la seva predisposició davant la idea d’estudiar una disciplina científica en el futur.

El 67% dels enquestats va afirmar estar interessats en les notícies de ciència i tecnologia, mentre que gairebé el 90% sentia interès per les notícies de cultura i oci, el 67% per les notícies esportives, i gairebé el 45% va dir estar interessats en les notícies d’economia i política.

És molt més gran la proporció de nois joves interessats en les notícies de ciència i tecnologia que la de les noies joves.

Malgrat el clar interès que van manifestar els joves per la recerca, i malgrat la seva consciència de la importància d’aquesta per a la societat, al mateix temps es van mostrar poc disposats a emprendre estudis acadèmics en aquestes disciplines. El 19% dels enquestats va assegurar, sense cap mena de dubtes, que pensava estudiar ciències socials o humanitats. Aquesta xifra era del 13% en els casos de la biologia i la medicina, del 11% en l’enginyeria i del 10% en les ciències naturals. En el cas de les matemàtiques la xifra era només del 8%.

El Comissari de Ciència i Recerca, Janez Potocnik. Va dir que l’enquesta de l’Eurobaròmetre mostra que entre els joves hi ha un enorme interès i suport a la ciència. En canvi, em semblen preocupants l’escàs interès pels estudis d’enginyeria i ciències i el desequilibri entre els sexes. Haurem de solucionar aquesta tendència, ja que comptar amb cervells cultivats i de talent és un recurs fonamental per a la Unió Europea davant l’actual competència a nivell mundial.

És curiós veure com algunes opinons sobre la visió global dels joves de l’Estat espanyol estan més a prop dels països europeus menys  desenvolupats. Feina per modificar les percepcions. Feina per als responsables d’esduació governamentals.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació