Enric I. Canela

Al web del Ministeri de Ciència i Innovació es pot llegir que el Consorci de Suport a la Recerca Biomèdica (CAIB) ha arrencat oficialment amb la signatura del conveni i els seus estatuts de constitució. L’acte va tenir lloc a l’Institut de Salut Carles III i els acords van estar subscrits per representants del mateix, encapçalats pel seu director José Jerónimo Navas, i de les entitats a les quals pertanyen les 40 unitats de recerca clínica que el formen.

El CAIB, consorci amb personalitat jurídica pròpia, que compta amb un finançament de 10 milions d’euros procedent de l’Institut de Salut Carles III, és un dels subprogrames recollits en l’Acció Estratègica en Salut del Pla Nacional (2008-2011).

L’objectiu d’aquest consorci és enfortir les unitats de recerca clínica de les institucions sanitàries, amb especial interès en la posada en marxa en el Sistema Nacional de Salut d’estudis de recerca clínica sense interès comercial que, entre altres aspectes, millorin la informació que aquest té sobre les seves intervencions preventives, diagnòstiques, terapèutiques i de cures.

Tot això per tal d’incrementar el coneixement sobre els problemes de salut de major preocupació, ja sigui per la seva freqüència o pel seu impacte social, com les malalties rares, el càncer, les malalties neurològiques, les mentals, les cròniques, les inflamatòries o les cardiovasculars.

El CAIB està format per 40 unitats de recerca clínica, tres de les quals estan exclusivament dedicades a la recerca en atenció primària, ubicades a Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Castella-La Manxa, Castella i Lleó; Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i el País Basc.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació