Enric I. Canela

Llegeixo als Acords de Govern d’avui que el Govern ha aprovat avui la renovació dels contractes programa de 10 centres de recerca i hi ha destinat un total de 177.674.049,85 euros. Aquest finançament suposa un increment anual de l’11,65%. Així mateix, l’aportació del Govern representa una mitjana d’un 47% respecte del pressupost total d’ingressos per operacions d’explotació d’aquests centres.

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2005-2008, aprovat pel Govern de la Generalitat en data 25 de gener de 2005, inclou un programa específic de centres de recerca que té com un dels seus objectius, la potenciació de centres de recerca ja existents, per tal que assoleixin una dimensió i un nivell que els permeti estar presents i competir amb èxit internacionalment i aprofitar les possibilitats que s’obren en el marc del nou Espai Europeu de Recerca.

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, signat el 21 d’octubre de 2008, estableix dins els seus objectius enfortir el sistema públic de recerca, un element clau de la potencialitat científica i econòmica del país. El repte és que en els propers anys Catalunya realitzi un esforç creixent per ampliar la base del seu coneixement i capacitat investigadora, amb l’objectiu d’apropar-se progressivament als països capdavanters en qualitat científica i en producció científica per habitant, al mateix temps que converteix la valorització del coneixement en una peça clau de la prosperitat socioeconòmica.

D’acord amb els compromisos 23 i 24 del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya continuarà impulsant els centres de recerca catalans partint de les bases següents: garantir l’autonomia operativa dels centres i un finançament estructural adequat, assegurar l’excel·lència de l’activitat i dels resultats de la recerca i dur a terme una política de personal investigador basada en la captació de talent.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat destinar 3,6 milions d’euros a les obres d’ampliació del Centre de Recerca Matemàtica (CRM). Les obres consisteixen en la construcció de 950 m2 de nova planta, en la creació d’un soterrani per a magatzems i arxiu, i en l’equipament bàsic per a les instal·lacions.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació