L’ase dels cops


Enric I. Canela

El rector de la Complutense, Carlos Berzosa ha criticat durament al’ANECA. Diu que es tracta d’una crítica generalitzada, fins i tot creu que unànime, manifestada avui en el Consell d’Universitats.

  • Uns estan molestos amb el pla d’estudis,
  • Altres perquè estan farts de fer papers i burocràcia,
  • Altres perquè de sobte l’ANECA les retorna el títol perquè no ho accepta, al final es va generant una legió de descontents amb l’EEES

Em sembla que alguns estan agafant a l’ANECA com l’ase dels cops. Voldria recordar que l’ANECA està aplicant un Decret i un procediment aprovat pels rectors. Està bé això d’espolsar-se les culpes. No recordo les queixes de Berzosa quan el decret es va posar sobre la taula.

Ha advertit Berzosa que, a vegades, amb certes actuacions, s’aconsegueix que hi hagi més oposats al procés de Bolonya, encara que siguin silenciosos, perquè hi ha molts més que els que criden, en al·lusió als estudiants que estan ocupant Rectorat i facultats d’algunes universitats.

Ha indicat que la campanya d’informació sobre l’EEES anunciada avui per Garmendia arriba tard, encara que és necessària perquè Bolonya afecta tota la societat, no només a les universitats, sinó especialment als estudiants que ara estan en el Batxillerat.

La societat està rebent unes informacions molt negatives sobre Bolonya i una cosa que hauria de ser positiva l’hem convertit en quelcom realment tortuós.

Es tracta d’explicar entre govern i universitats si volem estar a Europa o aïllats, si volem que el títol només valgui a Espanya o a 40 països.

Un procés de reformes i canvi d’aquest abast ha de tenir un suport social fort a la universitat i la societat, però hi ha hagut una manca de reflexos per aconseguir-ho.

Ha recordat que el moviment contra Bolonya va començar a la Complutense ja en la legislatura passada, tant entre grups de professors com d’alumnes.

Això ve de lluny. Jo assenyalava que calia tenir en compte les crítiques, però aquí et diuen que tens raó, però no et fan cas. El que avisa no és traïdor …

Ha indicat que ell està a favor del procés Bolonya, però també amb escepticisme i amb critiques, i que el procés cal portar-lo endavant amb participació de tot el món, inclosos els discrepants.

Per últim, ha afirmat que aquesta qüestió no és quelcom aïllat de cada universitat, sinó de tot el sistema, un compromís global del govern i de les forces polítiques que donen suport a l’EEES.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació