Model universitari liberal


Enric I. Canela

Pedro Schwartz, Professor extraordinari de la Universitat San Pablo CEU, explica a la Gaceta de los Negocios que el bo universitari afavoriria la competència entre les universitats públiques i privades. Podeu llegir la seva argumentació. Jo sobre aquest tema he donat sovint opinió. És propi d’un sistema liberal bastant radical.

Crec que pot ser útil sempre les matrícules cobreixin el cost real dels estudis i que a més estigui acompanyat de beques suficients. El sistema posaria en pla d’igualtat les universitats públiques i privades cosa que hauria d’implicar que ambdues estiguessin subjectes a un mateix sistema d’accés, eliminaria el greuge econòmic que suposa per a les comunitats autònomes receptores d’estudiants haver de pagar per estudiants d’altres comunitats amb els seus recursos. És una opció política del govern. No és el model europeu. Per anar més a fon hauria d’analitzar aquest tema amb més profunditat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació