Archive for desembre 13th, 2008

Enric I. Canela Malgrat ser dissabte, alguna cosa ha aparegut. El dret a dissentir té límits és un editorial que El Periódico ha publicat avui. El reprodueixo: L’ordenament jurídic de tots els països democràtics consagra i protegeix el dret a dissentir en públic de qualsevol decisió adoptada per un organisme públic. Per descomptat, Espanya segueix […]

Enric I. Canela Una cosa que m’ha afectat, sana enveja, és com s’ha espavilat el País Basc en aquests darrers anys per situar-se en el context europeu en despesa en R+D+i, inversió en última instància. Han tingut diners i han sabut jugar les seves cartes. Avui o ahir, llegia un article de Diario Medico sobre […]

Enric I. Canela Una dada que il·lustra la gravetat de la crisi a l’Estat espanyol. Eurostat diu que entre octubre de 2007 i octubre de 2008 la producció industrial dels països dels que es disposa dades, va caure en divuit i només va augmentar a Polònia i Eslovàquia (ambdós en 0,1%). Els descensos més significatius […]

Enric I. Canela El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de Ciència i Innovació a adquirir compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs, per possibilitar la subscripció d’un nou conveni de col·laboració, per import de 29.636.379 euros, amb l’institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) per a la participació de científics espanyols en els programes […]

Enric I. Canela La Conferència General de Política Universitària, en la reunió del passat 3 de setembre, va acordar els criteris de distribució territorial, així com la distribució resultant de les subvencions corresponents a l’exercici econòmic 2008 per al foment de la integració de professors titulars d’universitat, a l’empara de la disposició addicional segona de […]

Enric I. Canela Llegeixo en la referència del Consell de Ministres d’avui que PROP DE sis-cents milions s’ha autoritzat al Ministeri de Ciència i Innovació a adquirir compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs per a l’execució de diverses línies d’actuació en el marc del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011. Aquest […]

Enric I. Canela Llegeixo a La Vanguardia que que Highgrowth i Barcelona Emprèn, dues de les gestores pioneres del capital risc a Catalunya, han aprovat la seva fusió en una nova gestora, BcnHighgrowth, que passarà a convertir-se en una de les primeres d’Espanya a capital llavor tecnològic, és a dir, en la inversió en les […]