- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Comunicat del Rectorat de la UB

Enric I. Canela

La determinació i prudència del rector Dídac Ramírez per resoldre el conflicte generat per la lluita d’alguns estudiants contra el procés de Bolonya és digna d’elogi. El tema és, bo cal ni dir-ho, molt complex. Com es pot veure en aquest comunicat, que recull a la perfecció allò que penso, posa de manifest

Comunicat del Rectorat de la UB [2]

En el context de les protestes estudiantils que es mantenen sota el lema «No a Bolonya», que en el cas de la Universitat de Barcelona han derivat en diversos tancaments en centres i en nombrosos actes informatius i reivindicatius, el Consell de Govern va dur a terme un debat sobre aquesta situació i va donar suport a la iniciativa de difondre un comunicat en què es recollís la posició de l’equip de govern.

En aquest sentit, el Rectorat de la Universitat de Barcelona manifesta:

·        no és acceptable la possibilitat de fer-ho a cost zero,

·        es reclama a l’Administració pública un finançament que faci possible l’aplicació real del desplegament de les noves titulacions

·        es considera imprescindible un sistema de beques ampli, que redundi en l’equitat d’oportunitats entre l’alumnat.

Mitjançant aquest comunicat el Rectorat de la Universitat de Barcelona expressa, doncs, la voluntat de liderar les exigències legítimes, compartides i reclamades des de tots els col·lectius de la nostra comunitat universitària davant les diferents administracions públiques, especialment, pel que fa al finançament i a l’aplicació de l’anomenat Pla de Bolonya.