- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

No sobren universitats, manquen diners

Enric I. Canela

Fan falta a Espanya 76 universitats? [2] és un article de la Gaceta de los Negocios. Planteja que en deu anys a l’Estat espanyol s’han obert dotze campus nous alhora que el nombre d’estudiants ha baixat un 10%. Argumenta que les universitats espanyoles estan en mala posició en els rànquings i que tot el sistema també ho està.

Comenta que manca Formació Professional, que hi ha abandó universitari i que l’oferta de places és excessiva.

Si mirem a Catalunya podríem fer una anàlisi semblant. Sobren o manquen universitats? Depèn, si la universitat obeeix a la necessitat d’un desenvolupament territorial, estem bé. Si miréssim les necessitats formatives avui sobren places en moltes carreres i els recursos no estan optimitzats. Seria la foto fixa, però, podem formular-la d’una altra manera. Es posen en el sistema suficients diners per mantenir amb dignitat les universitats? Millor encara, per aconseguir que siguin competitives en el context europeu? La resposta és que no. Si no es posen els mitjans necessaris, sobren universitats, però Catalunya necessita més capital intel·lectual en tots els àmbits.