Enric I. Canela

Vera Sacristán i Albert Corominas són dues persones intel·ligents, tots dos són professors de la UPC i fan coses, vull dir que pel que em sembla son d’aquells que es limiten a cobrar. Crec també que la seva trajectòria docent i investigadora és impecable. Per això em sorprèn el que escriuen a Per què li diuen Bolonya… quan volen dir.

Critiquen el procés de Bolonya. No nego que algunes de les seves afirmacions les comparteixo, però la tesi general no.

Jo no he vist, per exemple, res que indueixi a pensar que les convocatòries de recerca vagin adreçades a les empreses. Si més no, no he vist cap reducció, ans al contrari, en els projectes de recerca no orientats.

Tampoc no he vist que els plans d’estudi que s’estan elaborant hi hagi cap influència de les empreses. La universitat on tradicionalment hi ha hagut més relació amb les empreses és la UPC i si alguna cosa he vist és com tradicionalment, universitat, professors inclosos, es lamentaven de què aquesta relació no fos més intensa. Abans de la lluita anti-bolonya, és clar.

En els ja molts anys d’universitat, he vist com els meus companys matemàtics cercaven la relació empresarial en àmbits com per exemple l’encriptació, etc. I es queixaven del poc cas que feia l’empresa de la universitat.

El tema, com sempre, és saber equilibrar les coses. Ni el que demanen els empresaris ni el que volen els fonamentalistes.

Els estudiants han d’adquirir a la universitat coneixements i eines per incorporar-se al lloc de treball, normalment volen treballar. La formació específica li pertoca a l’empresa. Quan jo m’iniciava a la universitat ja havia sentit coses peregrines a alguns empresaris, com ara demanar formació específica per a la seva empresa. Ni la universitat d’aleshores ni la d’ara està per aquesta tasca. Cap pla d’estudis es planteja d’aquesta forma.

I ningú, des del sistema públic, no està afavorint les universitats privades. La meva experiència, en l’àmbit polític, m’ha fet veure que al contrari, és posen traves a la universitat privada, normalment justificades, però no sempre segons el que diu la Constitució Espanyola, poc influenciada per Bolonya, o el que ja deia la Llei de Reforma Universitària de l’any 1983 i que l’actual LOU no ha modificat en sentit d’afavorir la universitat privada, més aviat al contrari.

Crec que s’estan dient massa coses ben allunyades de la realitat, altra cosa és que hi hagi gent que les voldria, com gent que es voldria moure en el sentit oposat.

I aquesta és la realitat, la resta són judicis d’intencions.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació