- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El foment de les Matemàtiques

Enric I. Canela

Llegeixo que [2] amb la finalitat de fomentar la presència de les matemàtiques al mitjans de comunicació, la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer [3] convoca el premi Matemàtiques i societat per a reportatges que tractin qualsevol aspecte de les matemàtiques -ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat – i que s’hagin produït, publicat o emès en qualsevol mitjà de comunicació de caràcter generalista dels Països Catalans.

Poden presentar la seva candidatura les persones físiques o jurídiques vinculades als mitjans de comunicació, a la recerca o a l’ensenyament de les matemàtiques a l’adreça electrònica ffsb@iec.cat [4]. El termini per a presentar-la és fins a deu dies abans del 20 de març, que serà la data de resolució.

El jurat a l’hora d’adjudicar el premi tindrà en compte la qualitat del treball presentat, la temàtica tractada, l’impacte social i l’ús de la llengua catalana.

El premi, de 3.000 euros per al reportatge guanyador, serà atorgat en l’acte de lliurament dels Premis de l’Institut d’Estudis Catalans, al voltant del dia de Sant Jordi.

Ja ho sabeu, aprofiteu aquesta bona iniciativa.