Archive for desembre 26th, 2008

Enric I. Canela Bolonya: és el diner, estúpid és un article publicat al diari El País per Susana Pérez de Pablos. Es tracta d’un article complet, que explica les necessitats de les universitats en aquest moment, no només a causa del procés de Bolonya, sinó en general. A banda de l’habilitat i coneixements de la […]

Enric I. Canela El Consell de Ministres ha aprovat, fins tant s’estableixin les oportunes reformes de la regulació de les professions amb caràcter general a Espanya, les condicions que seran d’aplicació als plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials que habiliten per al exercici de les diverses professions d’Enginyer Tècnic i Enginyer que […]