Enric I. Canela

El Ministeri de Ciència vol crear un Comitè Nacional d’Ètica de la Recerca. Seria un nou organisme assessor del Govern que podria crear amb la nova Llei de Ciència.

Actualment hi ha la Comissió Nacional de Bioètica, una institució que es va crear fa tpt just un any i que té funcions similars a les que podria tenir aquest nou comitè, ja que la comissió debat les implicacions ètiques i socials de la Biomedicina i Ciències de la Salut.

El nou comitè podria tenir una missió d’assessorar sobre qüestions ètiques de la investigació científica i tècnica de més ampli abast. Inclouria aspectes com la nanotecnologia, l’experimentació amb animals, la utilització de noves tècniques i energies alternatives, etc.

La veritat és que en la meva opinió, el que es proposa és una bona idea, però hauria d’absorbir les competències de l’existent. No crec que calgui tenir-ne dos. Donaria lloc a encavalcaments i despeses extra.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació