Enric I. Canela

Llegia un article del meu antic company del Consell de Coordinació Universitària, José Luis Martínez López-Muñiz. Tracta d’un tema importantíssim per al procés de Bolonya, tema sobre el que ell reiteradament havia insistit les sessions del Consell i que van ser sempre preses pel secretari d’Estat d’aleshores, Miguel Ángel Quintanilla, com les manies d’un catedràtic de Dret. Deixeu-me dir que és un home de gran intel·ligència.

Resulta, com hi diu ell ara, que el Ministeri de Ciència i Innovacióm ha publicat un Reial Decret que li dóna tota la raó. És tracta del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives
al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes del
exercici de la professió d’advocat
.

D’acord amb aquest Reial Decret, els ensenyaments universitaris que condueixen a professions regulades donen lloc a dos nivells diferents d’acord amb la normativa europea. Tant és que ambdós durin quatre anys i siguin graus.

Els primers, de categoria superior, són

 • Advocat
 • Actuari d’Assegurances
 • Agent de la Propietat Industrial
 • Arquitecte
 • Auditor de comptes (Disposició transitòria segona)
 • Biòleg
 • Biòleg especialista en alguna especialitat de Ciències de la Salut (1)
 • Bioquímic Especialista en alguna especialitat de Ciències de la Salut (1)
 • Dentista
 • Economista
 • Infermera Especialista (1)
 • Enòleg
 • Especialista en Radiofísica Hospitalària
 • Farmacèutic
 • Farmacèutic Especialista (1)
 • Físic
 • Geòleg
 • Gestor Administratiu
 • Enginyer Aeronàutic
 • Enginyer Agrònom
 • Enginyer d’Armament i Material
 • Enginyer d’Armes Navals
 • Enginyer de Camins, Canals i Ports
 • Enginyer de Construcció i Electricitat
 • Enginyer de Mines
 • Enginyer de Forests
 • Enginyer de Telecomunicació
 • Enginyer Industrial
 • Enginyer Naval i Oceànica
 • Matrona
 • Metge
 • Metge Especialista (1)
 • Procurador
 • Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 • Professor d’Ensenyaments Artístics
 • Professor d’Ensenyaments d’Idiomes
 • Professor d’Ensenyaments Esportius
 • Professor de Formació Professional
 • Professor d’Universitat
 • Psicòleg
 • Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica
 • Químic
 • Químic Especialista en alguna especialitat de Ciències de la Salut (1)
 • Veterinari

(1) Les especialitats en Ciències de la Salut són les que es determinen en la normativa espanyola vigent sobre la matèria.

El segons serien:

 • Agent i Comissionista de Duanes
 • Arquitecte Tècnic
 • Decorador
 • Dietista / Nutricionista
 • Diplomat en Ciències Empresarials i Professor Mercantil
 • Diplomat en Treball Social
 • Infermera responsable de cures generals
 • Fisioterapeuta
 • Graduat Social, Graduat Social Diplomat o Diplomat en Relacions Laborals
 • Habilitat de classes passives
 • Enginyer Tècnic Aeronàutic, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic Agrícola, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic de Mines, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic en Topografia
 • Enginyer Tècnic Forestal, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic Industrial, en la corresponent especialitat (2)
 • Enginyer Tècnic Naval, en la corresponent especialitat (2)
 • Intèrpret Jurat
 • Logopeda
 • Mestre d’Educació Infantil
 • Mestre d’Educació Primària
 • Òptico – optometristes
 • Podòleg
 • Tècnic d’Empreses i Activitats Turístiques
 • Tècnic de Prevenció (Nivell Superior)
 • Terapeuta ocupacional

(2) Les especialitats de les diferents branques d’Enginyeria Tècnica són les que es determinen en la normativa espanyola vigent sobre la matèria.

Clarament s’observa, per exemple, que les enginyeries, per exemple, queden classificades en dos nivells. Davant la pregunta del que lluiten contra el procés de Bolonya, la cosa està clara, uns graus s’equipararan al que són ara les diplomatures, l’arquitectura tècnica o les enginyeries tècniques i els altres a les llicenciatures, l’arquitectura o les enginyeries superiors. Suposo que el Ministeri de les Administracions Públiques els equipararà als grups B i A, respectivament

Llegir el decret no és fàcil per a un que no estigui acostumat, llarg i dens, però bé valdria la pensa que els que tenen a veure amb el procés se’l llegissin i es plantegessin les preguntes correctes.

8 respostes a “Els graus de Bolonya, diplomatures o llicenciatures”

 1. a 28 des. 2008 a les 3:38 Albert

  Significa això que ens podriem trobar que una enginyeria i la seva versió tèncinca duresin els mateixos anys? Quin futur pot esperar a les futures enginyeries tècniques?

 2. a 28 des. 2008 a les 4:30 enriccanela

  Albert,
  Amb sinceritat, no en tinc ni idea. L’embolic espanyol és notable. En el cas de les enginyeries, si obliguen a fer un màster per donar competències, em sembla que entra en contradicció amb el RD i per tant amb la normativa de la Unió Europea. M’ho haig de mirar amb molta clama. A és no soc de Dret.

 3. a 28 des. 2008 a les 6:03 alumne

  I no ens quedem només amb les enginyeries: fa tota la pinta que un graduat en química, després de 4 anys d’estudis, podrà accedir a places de grup A, però un graduat en infermeria (també de 4 anys) només podrà accedir a places de grup B. I un titulat en infermeria que hagi fet un grau de 3 anys a l’estranger també podrà accedir a places de grup B! Quin cacau…

 4. a 28 des. 2008 a les 7:11 enriccanela

  Alumne,
  Si, pel que sembla deduir-se del Decret si. En tot cas, el MAP haurà de dir, però canviar tots els B a A tindria un cost enorme.
  Em sembla que aquest decret resol el problema de si el grau rebaixa, etc.

 5. a 31 des. 2008 a les 5:51 C. Urbano

  Enric,

  Per ser més exactes ara ja hi ha l’equivalència A (Llicenciat) – B (Diplomat), tots dos són A, únicament que els primers són A1 i els segons són A2. Els B són ara els tècnics superiors de Cicles Formatius.

  Tot això està suposadament regulat a la Llei del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, Ley 7/2007, de 12 de abril), però amb els Graus sembla que encara no han concretat quin subgrup correspondrà. En principi la Llei diu que els futurs graduats seran A… però… vaja. És una pregunta que fa temps fan alguns alumnes que dubten entre finalitzar una diplomatura o adaptar-se al grau equivalent…i ningú no aclareix res.
  Respecte al que es comenta de la transposició de la Directiva Europea, certament sembla que arriba tard, i que parla d’unes equivalències i realitats més basades en la filosofia del catàleg que la del registre de títols… Sorprenent, certament.

  Aqui teniu els dos articles calu de la Llei 7/2007:

  * “Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
  Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
  Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de
  Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
  La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
  las pruebas de acceso.”

  * “Disposición Transitoria Tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.
  1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
  2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
  – Grupo A: Subgrupo A1
  – Grupo B: Subgrupo A2″

 6. a 31 des. 2008 a les 6:32 enriccanela

  Gràcies Cristobal,
  M’havia quedat endarrerit. Ara seguirà igual per als graus que vinguin de les antigues diplomatures.
  Bon any!

 7. a 01 gen. 2009 a les 3:50 Enric Giner i Borrull

  I la informàtica, en tots els seus nivells, continua “missing”. L’embolic continua…

 8. a 01 gen. 2009 a les 11:55 enriccanela

  Enric,
  L’informàtica no està regulada. Jo no crec que sigui dolent. El que si cal és que el govern espanyol faci un sistema de regulacions noves i aleshores si que la inclogui.
  El rpblema es que volen l’exclusiovitat i això no ho veig clar.
  L’embolic continua.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació