Enric I. Canela

Fa pocs dies, el 19 de desembre, Eurostat va publicar “5% of EU GDP is spent by governments on education – Issue number 117/2008”. El document és força interessant. Aquí simplement destacaré algunes dades que ens són properes.

La despesa pública en institucions d’educació superior com a percentatge del PIB a l’Estat espanyol és del 4,23% del PIB, mentre que la mitjana de la Unió Europea dels 27 és del 5,04%. Si ens fixem en la educació terciària, els valors són de l’1,09% i del 1,15%, respectivament.

El percentatge del PIB que destina l’administració pública a educació a l’Estat espanyol és del 4,72% i el de procedència privada el 0,52%. A la Unió Europea dels 27 els dos valors són el 4,72% i el 0,48%.

El percentatge d’ajuts públics als estudiants referit a la despesa pública en educació a l’Estat espanyol és d’un 3% del total destinat a educació, un 1,62% dels recursos destinats a l’educació primària i secundària i un 8,19% dels recursos destinats a educació terciària, i a la Unió Europea dels 27, un 5,92%, un 3,05% i un 16,51%, respectivament.

La despesa destinada a institucions educatives per estudiant en euros per paritat de compra referit a tots els estudiants és de 5.718 euros, per estudiant de primària 4.655 euros, per estudiant de secundària 6.100 euros i per estudiant de terciària 8.535 euros. En el cas de la Unió Europea dels 27 són 5.650 euros, 4.421 euros, 5.874 euros i 8.289 euros, respectivament.

Malgrat que aquestes dades puguin donar la impressió de que l’Estat espanyol no està tan malament, cal tenir present que els països de l’OCDE que té darrera són Bulgària, Txequia, Estònia, Grècia, Letònia, Lituània, Hongria, Polònia, Portugal, Romania i Eslovàquia. Si el comparéssim amb l’antiga Unió Europea dels 15, estaria en el lloc 13è i molt per sota de la mitjana. Si les dades es refereixen al percentatge del PIB que destina l’administració pública els resultats encara són pitjors. L’educació a l’Estat és un fracàs, però, com es pot veure, hi ha raons que ho expliquen fàcilment

En l’àmbit universitari, si ens referim al percentatge del PIB que destina l’administració pública, només estan darrera de l’Estat espanyol Bulgària, Txèquia, Estònia, Itàlia, Letònia, Romania, Eslovàquia, Croàcia, Macedònia, Liechtenstein, i Japó. La situació dels dos darrers països no és comparable atesa l’aportació privada. Com es pot veure, també la situació en aquest punt és patètica.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació