- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

L’enfocament mercantilista dels títols

Enric I. Canela

La Razón publicava un article [2] sobre la marxa del procés de Bolonya. Una crítica, encertada, al paper que han jugat PP i PSOE, responsables de la signatura i desenvolupament del procés de convergència dins l’Espai d’Educació Superior Europeu. La desastrosa gestió feta en aquests darrers anys ha portat a la situació actual que ara ha d’afrontar el Ministeri de Ciència i Innovació, però també els governs de les comunitats autònomes. El nostre està dormint. No he vist en aquests darrers anys cap informació als estudiants de Batxillerat que, finalment, són els que gaudiran o patiran el canvi.

El comentaris del diari són bastant correctes. Parla amb Carlos Berzosa, rector de la UCM, i Carlos Tejerizo, un estudiants anti-bolonya. Només una crítica al contingut. Diu l’estudiant: L’enfocament dels estudis de cara al món laboral i l’empresa pot ser perillós i danyí per al veritable sentit de la universitat com a lloc de formació, de raonament crític i de recerca. Això ho ha somiat. Algú ha vist, entre els títols aprovats o enviats a verificar, aquest enfocament? Si us plau, que m’ho digui!