Enric I. Canela

Llegeixo que la ministra Cristina Garmendia es reunirà a finals de gener amb representants d’alumnes per tractar amb ells el futur Consell de l’Estudiant Universitari.

Ha dit que els preocupa la percepció que els representants estudiantils tenen sobre aquesta gran oportunitat per la Universitat. Ha afegit que la implantació de l’EEES és un procés complex i que ho estan implementant amb un enfocament de seguiment, avaluació i millora continua, obert a tots els suggeriments’. Per això, el Ministeri és sensible a totes les propostes que procedeixen de la universitat, dels seus professors, dels estudiants i també dels agents socials.

Ha explicat que en aquest marc estan celebrant trobades periòdiques amb les principals associacions d’estudiants per posar en marxa en aquest primer trimestre el Consell de l’Estudiant Universitari i que aquest òrgan ocuparà un espai fonamental en l’articulació de les relacions dels estudiants i la resta dels agents que intervenen en la política universitària.

Ha assegurat que el Consell establirà un canal directe de representació per a tots els estudiants, semblant al que tenen els rectors i les comunitats autònomes a través del Consell d’Universitats i de la Conferència de Política Universitària, i enfortirà el seu paper central dins del sistema universitari espanyol.

En relació amb el finançament de l’EEES, la ministra ha subratllat el gran esforç econòmic del Govern per a l’adaptació de les universitats. Des de 2005 fins a la data han  destinat més de 50 milions d’euros perquè les universitats dissenyin les seves noves titulacions, essent la partida de 2009 un 46% més que l’exercici anterior (13 milions d’euros)’. Simultàniament, s’ha incorporat als pressupostos del 2009 una nova partida de tres milions d’euros per despeses de gestió associades al procés d’adaptació de les universitats.

La ministra ha recordat que la reforma dels ensenyaments no ocupa tota la política universitària del Ministeri, sinó que ha iniciat un ambiciós projecte de modernització i internacionalització, l’Estratègia Universitat 2015. Un dels seus eixos és el Programa Campus d’Excel·lència Internacional, que ha comptat el 2008 amb 150 milions d’euros per a les universitats, que s’amplien a 219 milions aquest any.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació