- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Caldrà anar a classe

Enric I. Canela

Alguns professors han manipulat als alumnes [2] és la frase que agafa Público com a titular d’una entrevista que fa a la vicerectora de Grau de la Universitat Carlos III, Isabel Gutiérrez. Aquesta universitat ja ha adaptat les seves carreres al Pla de Bolonya i els resultats, segons la vicerectora, han estat satisfactoris. Destaca també la frase: A Espanya la gent està acostumada a no anar a classe, per això s’oposen. I jo dic que això, però, en molts casos requereix beques.

Bàsicament estic d’acord amb el que diu la vicerectora.