Enric I. Canela

El complement docent i de recerca autonòmic del Professorat universitari de Madrid ha estat considerat correcte pels tribunals. El sindicat comissions obreres no hi estava d’acord i va presentar un recurs.

Cada professor cobra 3.600 euros / any, 300 al mes i aproximadament la meitat entre 400 i 2.000 euros / any més en funció de l’avaluació. Un 85% depèn dels projectes de recerca i la docència pondera el 15%.

Comissions opina que si el pes de la docència fos més alt que el de la recerca se’n beneficiarien més professors. O sigui la docència no els amoïna, només la retribució. I jo que em pensava que ho feien per no menystenir la docència davant la recerca!

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació