- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Opinions sobre la universitat

Enric I. Canela

Barcelona Metropoli [2] dedica un número a la universitat. És poden llegir bastants opinions:

Em sembla que és d’enorme interès llegir les diferents opinions. La de l’ex-president del Consell Social de la UB.