Enric I. Canela

Una bona crítica de César Nombela, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, a la política universitària espanyola. No necessàriament a aquest govern perquè, encara que parla de Bolonya, es remunta a criticar l’aplicació de la Llei de Reforma Universitària de l’any 1983. Sempre corrents i malament, és normal a l’Estat espanyol, la planificació no és la seva virtut.

I seguint amb Bolonya, Ferran Sancho, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la UAB, fa una defensa del que significa el procés de Bolonya però també fa una forta càrrega contra els poders públics per la desídia en la seva aplicació i per la manca de beques. Diu el que pensem molts universitaris.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació