Ernric I. Canela

L’esborrany de la Llei de Ciència, que prepara una Comissió de 25 experts, estarà previsiblement llest el proper 11 de febrer, quan el Ministeri de Ciència i Innovació i els experts es reuneixin per aprovar l’esborrany definitiu. A partir d’aquest moment se sotmetrà al debat amb tots els sectors implicats.

Existeixen divergències. En concret dos experts del grup de treball van expressar via carta a la titular de Ciència i Innovació la seva preocupació pel procés, en particular, pel fons i pel mètode de treball seguit. Igualment, hi ha divergències en la creació d’un Comitè d’Ètica amb funcions duplicades amb l’actual Comitè de Bioètica de Sanitat, la reorganització dels Organismes Públics d’Investigació (OPI’s) en un ‘superopi’ al costat del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) , o el paper de les universitats dins de la nova normativa, entre d’altres.

A partir d’aquest moment el ministeri treballarà en l’elaboració d’una memòria econòmica que acompanyi al text.

La senadora de CiU que porta el tema al Senat, Rosa Núria Aleixandre, diu avui que el tema serà mes complicat del que es pensava, ja que Mas Collell (i afegeix que si algú en sap es ell) la va deixar molt preocupada amb les seves apreciacions. Diu Núria Aleixandre que durant els contactes amb el Ministeri caldrà treballar força.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació