Enric I. Canela

Podeu llegir que el govern espanyol millora les beques i dóna suport a l’adaptació de títols al EES (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11).

El consell de ministres d’ahir va aprovar les actuacions incloses en el Pla d’Acció 2009 que contempla, entre altres coses, mesures per tal que les persones i famílies amb més dificultats econòmiques puguin assegurar el seu accés i permanència en la universitat. Amb aquest objectiu, es va aprovar una partida extraordinària de 37 milions d’euros per a beques universitàries de grau i màster en 2009. Fruit d’aquesta aportació addicional, el creixement en el pressupost per a les beques generals augmenta quatre punts percentuals, passant del 1,7 per 100 previst a un 5,4 per 100, el que suposa disposar de 731 milions d’euros en aquest exercici. Part d’aquests recursos es destinaran específicament a ampliar la convocatòria de beques per a la realització de màsters universitaris, cosa que permetrà duplicar el nombre d’estudiants becats en aquesta modalitat, passant de 3.800 a 7.600 estudiants amb beca.

Una altra de les línies d’actuació aprovades en el Pla d’Acció 2009 és el suport a les universitats per a l’adequació i modernització de les seves infraestructures i espais, de manera que aquestes puguin oferir un servei públic de més qualitat i més ben adaptat a les noves metodologies docents que exigeix l’Espai Europeu d’Educació Superior. A aquest fi es destinen diverses partides pressupostàries que sumen 85 milions d’euros.

El president de la Conferència de Rectors (CRUE), Ángel Gabilondo va dir que encara que la quantia en realitat no és tan alta i no resoldrà tots els problemes, els rectors valoren el gest en un moment de crisi econòmica tan forta. I va afegir: És un senyal que s’està en el camí d’apostar per la Universitat i que deixa clara la necessitat de posar en marxa polítiques molt actives, dirigides a tota la societat.

La notícia és excel·lent. Evidentment l’import és moderat i, com havia de ser, centrat en els graus i màsters. Caldrà veure quin és l’import de les beques, ja que si es mantenen en el nivell actual no resoldran el problema dels que tenen pocs recursos. Cal donar el temps necessari per a què les estratègies del Ministeri de Ciència i Innovació vagin endavant. En tot cas, valguin aquestes darreres línies per felicitar al secretari d’estat d’Universitats per haver aconseguit tirar endavant aquesta millora tan necessària. No cal ni dir que havent vist com ha actuat Solbes en aquests darrers temps ho considero un triomf.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació