- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El foment de les TIC

Enric I. Canela

El Consell de Ministres va rebre divendres un Informe sobre el Pla Avança 2 (2009-2012) [2] (i 2 [3]). L’objectiu del Pla és contribuir a la recuperació econòmica d’Espanya gràcies a l’ús intensiu i generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), prestant una especial atenció als projectes que compaginen, a més, la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

Avança 2 reforça l’impuls al desenvolupament empresarial amb èmfasi en sectors claus de la indústria TIC, com Internet del futur i els continguts digitals. En conjunt, el Pla Avança 2 permetrà crear al voltant de 45.000 llocs de treball directes i indirectes anuals en el període 2009-2012, és a dir, gairebé 200.000 llocs de treball d’elevada qualificació en els propers quatre anys.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç té previst destinar un pressupost superior als 1.500 milions d’euros per al Pla Avança 2 en 2009, amb l’objectiu de donar un salt qualitatiu en el desenvolupament de la Societat de la Informació. Les iniciatives de Avança 2 s’agrupen en cinc eixos d’actuació:

Esperem que d’això arribi a Catalunya el que li pertoca i ajudi a posar el país al dia.