- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Us interessen les galetes?

Enric I. Canela

Una curiositat que he vist al Bloc de Farmàcia [2]. Una base de dades de galetes. Receptes des de l’any 1941. Aquestes companyes d ela Biblioteca de Farmàcia cada dia em sorprenen més.