- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El rànquing d’universitats de la Universitat de Granada

Enric I. Canela

La Universitat de Granada ha publicat un treball: Ranking de 2008 en productividad en investigación de las universidades públicas españolas (Gualberto Buela-Casal, María de la Paz Bermúdez, Juan Carlos Sierra, Raúl Quevedo-Blasco y Ángel Castro; Psicothema 2009. Vol. 21, nº 2, pp. 309-317) [2] on presenta el seu rànquing d’universitats, segons uns indicadors d’elaboració pròpia. El seu rànquing global ordena les 48 universitat i les 10 primeres són, en aquest ordre: Pablo de Olavide, Pompeu Fabra; Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Miguel Hernández, Rovira i Virgili, Barcelona, Politècnica de València, Politècnica de Catalunya, i Carlos III.

Així en una primera lectura no em sembla malament, si bé hauria de pensar sobre la ponderació del diferents elements. També hi ha algunes dades que em sorprenen i no sé són de l’any concret o es mantenen (Dades de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària del curso 2006/2007).