- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Aclarint dubtes

Enric I. Canela

Fa uns dies Màrius Rubiralta, secretari d’estat d’Universitats, publicava a El País un article: Bolonya: dubtes per dissipar [2]. Es tracta d’un article brillant i clar.

Només faig dues consideracions. Una relativa a la pregunta: S’impedeix treballar i estudiar al mateix temps? Rubiralta explica que es flexibilitza, que les universitats s’adaptin ràpidament, etc. Res d’això. Bolonya no aporta res de res a la flexibilització de feina i estudi. La resposta és que cap estudiant pot fer la carrera en els anys marcats i estudiar alhora. Ara ho intenta, d’aquí en endavant, igual o més difícil. El govern espanyol, amb la LOMLOU, va intentar aplicar una mesura de cara a la galeria i això és demagògic. Rubiralta intenta explicar, li toca, una cosa que, estic segur, ell no hagués escrit en una llei. Ve a ser com escriure a l’Estatut que tothom té dret al paisatge.

La segona és en relació a si pujaran les taxes. Potser és hora de no dir taxes al que no ho és. Són preus de matrícula no taxes. El preu de la matrícula es forma de la suma del preu públic més les taxes i, naturalment, les taxes pugen, poc, però cada any pugen. La discussió està en el preu públic del crèdit, o millor, en la suma: el preu de la matrícula. Aclarit això, d’acord amb el que diu.