Archive for abril 3rd, 2009

Enric I. Canela Avui he parlat a Els canvis al Comissionat pe a Universitats i Recerca d’alguns posibles nomenaments i reorganització de l’àrea de recerca. Més tarda ha aparegut a avui.cat un article sobre el tema. Intenta concretar més. Curiosament, ja ho apuntava aquest matí, parla de nomenaments per a agències inexistents. El cas és […]

Enric I. Canela Ahir parlava de canvis al Comissionat per a Universitats i Recerca a Canvis dins el Comissionat per a Universitats i Recerca. Avui el diari AVUI ja ho explica a Dues agències potenciaran la coordinació de la recerca. Es crearia l’Agència de Recerca de Catalunya que aglutinaria el treball que actualment desenvolupen de […]