- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Una valoració de la ciència que es fa a Catalunya

Enric I. Canela

Jordi Camí i els seus col·laboradors continuen fent les seves excel·lents anàlisis bibliomètriques de producció científica.

Podeu trobar la darrera anàlisi a Caracterització bibliomètrica de la producció de les principals institucions i centres de Catalunya: anàlisi de tendències dins del període1992-2006 [2].

Una breu valoració – resum la podeu trobar a El “Top Ten” de la recerca científica a Catalunya [3]. Ja fa uns dies que va aprèixer, però les coses d’aquells dies de març les tenia endarrerides i com que això continua tenint valor…