Archive for abril 26th, 2009

Enric I. Canela El País publica una entrevista amb Cristina Garmendia, Ministra de Ciència i Innovació: “La innovación nos permitirá estar mejor preparados en la próxima crisis“. Es tracta d’una llarga entrevista en la que primer li pregunten pel canvi de les competències universitàries. Coses del president! L’entrevista continua amb temes que són de la […]

Enric I. Canela Albert Corominas i Vera Sacristán, com sempre junts, publiquen·Lobbies empresariales y universidad: el rayo que no cesa. Li treuen suc a l’Informe 2008 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la Universitat (en vaig parlar a Informe CYD 2008). Com que l’informe es basa sobre el govern de les universitats i apunta […]