Archive for abril 29th, 2009

Enric I. Canela Com deia abans, a Beques, de mobilitat?, s’ha celebrat a Lovaina la conferència de ministres responsables de l’Educació Superior implicats en el procés de convergència europea, el Procés de Bolonya. Ha durat un parell de dies, el 28 i el 29 d’abril. Han fet un comunicat que podeu llegir aquí. Són les […]

Qui paga no mana

Enric I. Canela Llegeixo que la comissionada d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Blanca Palmada ha lamentat que el Ministeri d’Educació no els permeti participar en la presa de decisions relacionades amb el procés de Bolonya per “fer-les més realistes”. Diu que la Generalitat té competències compartides amb el govern espanyol i que a més […]

Enric I. Canela Ángel Gabilondo, ministre que té cura de les universitats, ha dit a Lovaina, on se celebra la conferència de ministres responsables de l’Educació Superior implicats en el procés de convergència, que defensarà la creació de noves beques per a la mobilitat d’estudiants en els propers Pressupostos Generals de l’Estat per complir els […]

Enric I. Canela Avui El Mundo publica una entrevista amb Federico Gutiérrez-Solana, el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Li demanen sobre els projectes que li agradaria impulsar i diu: Un és el finançament, per la qual cosa és imprescindible guanyar la confiança de la societat. Aquí hem de fer […]