Enric I. Canela

Avui El Mundo publica una entrevista amb Federico Gutiérrez-Solana, el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Li demanen sobre els projectes que li agradaria impulsar i diu: Un és el finançament, per la qual cosa és imprescindible guanyar la confiança de la societat. Aquí hem de fer una crida clar a totes les administracions per tal que transmetin el missatge de que som una peça clau. Això ens obriria moltes portes. A partir d’aquí, caldria avaluar quines són les nostres capacitats actuals i com complementar. El meu segon objectiu és crear un gabinet d’estudis i planificació.

Bones idees, si senyor.

És dels que lamenta que la universitat no estigui ja a Ciència i Innovació. Comenta: Ens preocupa que no hi hagi prou coordinació i que no s’entengui que la Universitat té tres funcions fonamentals intrínsecament lligades entre si. No es pot oferir la millor docència si no som centres de recerca. Per tant, no podem estar demanant d’una banda per docència i de l’altra per a recerca. I a la pregunta: Creu que la nova estructura ministerial devalua la funció investigadora de la Universitat? Contesta: Per descomptat, anem a lluitar per que no. Si veiem que es converteix en un detriment per a les capacitats d’aprofitament de recursos de les universitats per a recerca, lluitarem per això. Anem a donar un marge de confiança, perquè els canvis pretenen potenciar la Universitat.

Tothom molt content amb el darrer xou Zapatero, però no cal amoïnar-se, té una fotografia amb Obama.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació