Archive for maig 9th, 2009

Enric I. Canela Com cada any, El Mundo ha publicat el buscador 50 carreres a través del que es pot veure quines són les millors per a cada carrera. No està del tot adaptat perquè no diferencia entre graus i llicenciatures. Fa una valoració en base a un qüestionari al professorat (40%), una sèrie de […]

Enric I. Canela Podeu llegir: Cursos anunciats en català que s’imparteixen en castellà Els programes d’orientació professional que ofereix Porta22, destinats a gent que viu a Barcelona, es fan en castellà quan un alumne diu que no entén el català Com sempre l’Ajuntament de Barcelona vetlla pels drets dels catalanoparlants.