- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Avaluació positiva per a la Bolonya espanyola

Enric I. Canela

El ministre Gabilondo diu [2] que el govern espanyol pels resultats que ha obtingut l’Estat espanyol en l’avaluació que es va fer a la reunió de ministre de Leuven sobre la aplicació del Procés de Bolonya. La nota va ser de 4 sobre 5. La qualificació espanyola va ser de 2,5 a Bergen (2005) i de 3,5 a Londres (2007). Aquestes reunions són biennals.