Índex INNOVACEF 2009


Enric I. Canela

Per quart any consecutiu, el CEF (Centre d’Estudis Financers) i la UDIMAS (Universitat a Distància de Madrid), en col·laboració amb la Federació de Joves Investigadors / Precaris i el Sistema Espanyol de Comunicació per a Investigadors en l’exterior (RedIEX), han elaborat l’índex INNOVACEF 2009. L‘informe de periodicitat anual pretén contribuir a millorar el sistema nacional de R+D+i mitjançant el coneixement de la situació dels joves investigadors que treballen a Espanya i la seva comparació amb els científics espanyols que desenvolupen seva activitat a l’estranger.

Un dels valors que més ha caigut en INNOVACEF 2009 en comparació a anys anteriors és el de les expectatives favorables a la contractació (33%), que ha baixat un 10% respecte al 2008. Aquest decreixement està afectant a totes les tipologies de personal investigador, i es tracta més d’una dada indicatiu que no s’ha aconseguit modificar l’estructura de contractació científica a Espanya.

Resultats de l’Enquesta

 1. El 80% dels joves investigadors que treballen a Espanya (ES) tenen expectatives de publicar els seus coneixements. Aquest percentatge puja al 95% dels científics espanyols que desenvolupen la seva activitat a l’estranger (EX).
 2. Pel que fa a les perspectives favorables de patentar són d’un 41% per als EX i d’un 26% per als ÉS.
 3. El 58% dels EX i el 44% dels ÉS consideren que s’obtindran nous o millorats productes o processos dels seus projectes de R+D+ i.
 4. Només el 23% dels ÉS està rebent o va a rebre a curt termini formació enfront d’un 64% dels EX.
 5. En relació amb la satisfacció de la carrera investigadora que se’ls ofereix, el 81% dels EX mostra la seva conformitat amb la mateixa per un 35% dels ÉS que manifesta aquesta mateixa posició.
 6. Les expectatives favorables de contractació de personal investigador es concentren en el 56% dels EX per un 33% dels ÉS.
 7. El 82% dels EX considera que existeixen moltes possibilitats que s’augmenti la inversió específicament científica, enfront d’un 48% dels ÉS.
 8. L’acció comercial sistemàtica per part dels departaments encarregats d’aquesta funció en les seves organitzacions no desperta gran confiança en cap dels col lectius, amb un 37% dels EX i un 14% dels ÉS que mostren expectatives favorables en aquest aspecte.
 9. Un 64% dels EX està cooperant amb altres socis en l’actualitat o col laborarà pròximament en projectes tant multidisciplinars com unidisciplinares, enfront d’un 39% dels ÉS.
 10. El 85% dels EX i el 63% dels ÉS estan d’acord amb el finançament que rep, encara que pensen que sempre seria convenient percebre una major quantitat de recursos econòmics en funció de les finalitats aconseguits i dels que es poden assolir.
 11. El 55% dels EX enfront d’un 39% dels ÉS asseguren que els seus resultats ja han millorat la competitivitat de les seves organitzacions.
 12. Per al 20% dels EX aquesta competitivitat ja s’ha convertit en beneficis econòmics per a la seva organització, per un 11% dels ÉS.

Aquest és un resum dels resums que ha publicat la premsa. No he tingut accés a l’informe complet.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació