- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Innovació: a la cua

Enric I. Canela

Espanya només gasta 10.000 milions en innovació [2]. La inversió només arriba al 1,27% del PIB, enfront del 1,89% de mitjana de la Unió Europea o taxes superiors al 3% en països nòrdics, segons les últimes dades d’Eurostat (veure Estadístiques d’R+D de l’Estat espanyol i la Unió Europea [3])

La ministra de Ciència i Tecnologia, Cristina Garmendia, assegura que “des de l’any 2005, la inversió pública en R+D civil pràcticament s’ha triplicat. La ministra ha destacat que el de Rodríguez Zapatero és el primer Govern de la nostra història que porta la inversió pública en R+D a un nivell superior a la mitjana europea.

Això no lliga.

Bon article de Gaceta de los Negocios. Val la pena llegir-lo.