Enric I. Canela

El Consell d’Universitats ha acordat una sèrie de mesures per facilitar el començament del màster que ha d’habilitar per a l’exercici de les professions de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes ha analitzat també la implantació del màster oficial.

Les universitats espanyoles han presentat al Consell d’Universitats per a la seva verificació per part d’ANECA 46 propostes de plans. Fins a aquesta reunió del Consell d’Universitats han verificat favorablement 30 propostes, i es troben en fase de revisió les restants.

Les mesures principals aprovades són:

  • El requisit d’assistir de forma presencial a les classes quedarà fixat en, almenys, el 65% dels crèdits totals del Màster.
  • El domini d’una llengua estrangera, equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, s’haurà de realitzar en obtenir l’acreditació, no a l’inici de curs.
  • Amb la finalitat de flexibilitzar la programació del màster així com de l’organització, selecció de centres i reconeixement de tutors per al pràcticum s’entén que el nou curs pot iniciar-se en qualsevol de les dues dates previstes, octubre o gener.
  • Els estudiants que es matriculin del màster de secundària en el proper curs 2009-2010 podran accedir condicionalment a les oposicions per a places de professor de secundària que es convoquin abans de finalitzar el curs, havent d’acreditar la seva condició de titulat de màster abans de la resolució de les mateixes.
  • Els estudiants d’aquest màster podran acollir-se a les beques o els préstecs – renda si compleixen els requisits establerts en les seves convocatòries. A més, els titulats que compleixin els requisits de la mesura d’incentivació de l’educació i l’ocupació que el President va anunciar recentment en el discurs del Debat de l’Estat de la Nació, podran optar a l’exempció de matrícula.

No em sembla res que no s’hagués pogut fer normalment.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació