- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els nous títols univesitaris 2009-2010

Enric I. Canela

Si us interessa conèixer les verificacions dels nous títols universitaris ja fetes pel Consell d’Universitats i els pendents podeu anar a

Ara cal l’autorització per la Comunitat Autònoma i l’aprovació pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació, de llurs implantació i inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols.