Ressusciten els CENIT


Enric I. Canela

Ressusciten els projectes CENIT que semblava havien quedat aparcats. Podeu llegir al referència del Consell de Ministres:

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de Ciència i Innovació a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs per atendre el pagament de les subvencions del Programa CENIT (Consorcis Estratègics Nacionals d’Investigació Tècnica), gestionades pel CDTI, per als propers tres anys, per un import de 331 milions d’euros.

Els CENIT s’emmarquen dins del Programa Ingenio 2010 del Govern i són gestionats pel CDTI. Es tracta d’una gran aposta del Govern d’Espanya per la investigació empresarial que es va iniciar el 2006 i que ha mobilitzat més de 1.620 milions d’euros en un total de 61 projectes.

En total, les quatre convocatòries de CENIT celebrades fins ara han suposat uns compromisos públics en forma de subvenció per valor de 752 milions d’euros. Amb aquesta iniciativa s’ha posat en marxa el Programa de subvencions a la R+D público-privada més ambiciós de la Política d’Innovació Espanyola.

Noves condicions
El passat mes de març la ministra de Ciència i Innovació va anunciar noves condicions del Programa CENIT, la cinquena convocatòria es llançarà aquest any. El pressupost mínim dels projectes descendeix fins als quinze milions d’euros, s’elimina l’exigència d’aval bancari per a la disposició anticipada de l’ajut per a les empreses participants i també s’ha reduït des del 25% fins al 20% el percentatge mínim subcontractació d’una Organismes Públics d’Investigació. Això tindrà també un efecte molt positiu especialment per a les PIMES espanyoles que vulguin desenvolupar en consorci projectes més innovadors, de gran dimensió i llarg abast cientificotècnic.

Els projectes CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) són projectes plurianuals, público-privats, de més envergadura de tot el sistema nacional de R+ D+i, de més risc tècnic i basat en investigacions en tecnologies estratègiques per a Espanya. Es tracta d’un projecte orientat a una investigació planificada en àrees tecnològiques de futur i amb potencial projecció internacional, l’objectiu és la generació de nous coneixements que puguin resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o per a la integració de tecnologies d’interès estratègic, contribuint d’aquesta manera a un millor posicionament tecnològic del teixit productiu espanyol. Els CENIT subvencionen el 50% dels projectes.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació